Home

“Welkom en Afscheid” – een altijd voortdurende levenscyclus

De “verliescirkel”, die van de geboorte tot de dood ons leven omvat houdt mij al lange tijd bezig.

Een belangrijk inzicht hierbij is, dat verlies niet alleen verdriet, eenzaamheid en kwetsbaarheid oproept, maar vaak ook empathie en bezinning op het essentiële: de liefde voor onze naasten en onszelf.

Verlieservaringen kunnen ons helpen om op een gezonde manier met cruciale gebeurtenissen , verdriet en pijn om te leren gaan en deze te accepteren. Dit is mijns inziens alleen mogelijk als we de moed ontwikkelen om ons verdriet en onze kwetsbaarheid met andere mensen te delen.

Heeft u behoefte aan hulp en begrip bij uw persoonlijk verlies en verdriet?

Ik bied u op basis van mijn ervaring graag ondersteuning.
In het leven en ook in het stervensproces.
Als uw begeleider luister ik met hart , ziel en gezond verstand naar uw eigen levensverhaal en zal ik samen met u proberen om uw persoonlijke behoeften te achterhalen.

Het is mijn roeping om u en anderen hiermee te helpen.

Naast mijn persoonlijke levenservaring heb ik in Nederland een opleiding rouwbegeleiding en verliesverwerking gevolgd. Daarnaast heb ik me verdiept in het werk van geboorte- en stervensbegeleiders .
In het laatst genoemde vak - de stervensbegeleiding , ben ik recentelijk professioneel opgeleid .
Door mijn rol als moeder van vijf kinderen en meer dan 25 jaar ervaring als musicus, kan ik niet alleen zeer goed  luisteren, maar ook meevoelen.
Je hoeft niet stervende te zijn,
om met leven te beginnen.
Je kan beginnen. Vandaag.
Je kunt oude pijn helen,
En afmaken wat nog onaf is.
Huil, wees woedend en heb voldoende lief!
Dan kun je vrede vinden,
In je leven en in je sterven.