De Praktijk

"De Spreekkamer"

Individuele Begeleiding bij Verlies en Rouw.
Tijd en Aandacht om naar Uw verhaal te Luisteren.

Heeft u te maken met Eenzaamheid?
Bent u zelf of is een van uw dierbaren ernstig Ziek?
Bent u niet in de gelegenheid om uw eigen Verhaal te vertellen en voldoende uw eigen Behoeftes te uiten?
Blijkt het moeilijk, om met uw naasten over dringende Levensvragen te praten?

“Samen delen is het begin van samen begrijpen”

Voor wie?

Mensen die extra steun nodig hebben en behoefte om hun verhaal in een rustige en veilige sfeer zouden willen delen.
Ik bied u een luisterend oor, aandacht en een veilige omgeving.
Naar wens kom ik ook bij u thuis langs of maken we samen een wandeling.

"Doodnormaal"

Stervensbegeleiding

Een liefdevolle en respectvolle omgeving en begeleiding, van geboorte tot aan het levenseinde, dat wensen wij onszelf en onze dierbaren natuurlijk van harte toe.
Maar er zijn in ons leven vaak situaties ontstaan, waardoor aan deze behoeftes niet of maar zeer beperkt gehoor kan worden gegeven. Niet alleen oudere mensen blijven steeds vaker alleen achter en voelen zich eenzaam.
Onderwerpen als ziekte en dood - en het naderende levenseinde - zijn dan weliswaar op dit moment een onderwerp in de publieke en politieke discussies, maar op het juiste moment individuele zorg bieden, dat vraagt ook om individuele mentale begeleiding.

Mijn taak als uw begeleider is het, om allereerst naar u en uw wensen, vragen en behoeftes te luisteren, om vervolgens steun te kunnen bieden in deze belangrijke levensfase. Maar ook voor uw naasten is deze tijd een zware belasting, vol zorgen, verdriet, angst, onzekerheden en vragen.

Liefde, Aandacht en Rust zijn even belangrijk in het zorgen, als de medische kant van hulpverlening voor de patiënt-client. Een goede communicatie tussen alle betrokkenen is hierbij essentieel. Ook hierbij kan ik een helpende en verbindende factor zijn en zo een belangrijke bijdrage aan een rustige sfeer leveren.
Dit zal hopelijk u en uw naasten steun en troost gaan bieden rondom de zo kwetsbare fase van het naderende levenseinde.

Wees welkom

Ik ontvang uw reactie voor een vrijblijvend kennismaking gesprek graag op onderstaand mail adres:
info@susanneniesporek.nl